Τα κείμενα της καθημερινής στήλης του Γιώργη Μασσαβέτα
«Καλημέρα κ. Πρόεδρε»,
μπορείτε να τα διαβάσετε στις ιστοσελίδες
των ακόλουθων ημερήσιων περιφερειακών εφημερίδων: